Nieuws

U bent hier

17 Nov
Persbericht - Jo Vandeurzen verbreedt beveiligde opvang van meisjes in de jeugdhulp

Voor sommige jongeren, zoals de slachtoffers van tienerpooiers, is het nodig hen tijdelijk een plek te geven, weg van hun directe omgeving om een voldoende veilige leefsituatie te creëren. Om dit te realiseren investeert Vlaanderen in een beveiligde opvang in gespecialiseerde, private voorzieningen zodat de jongere nadien in de reguliere hulpverlening terechtkan en op termijn kan re-integreren in de samenleving. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakte hiervoor eerder al 570.000 euro vrij en legt hiervoor nu ook de contouren vast.

16 Nov

Naar aanleiding van de Week Van De Pleegzorg ging Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vandaag langs bij een pleeggezin in Asse. Zij  belichamen namelijk mee het pleegzorgproject ‘Geef de wereld een thuis’. Dat is een initiatief waardoor, naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opgenomen worden in een familiale context. Momenteel zijn er in Vlaanderen 318 pleegouders die met jonge vluchtelingen hun huis delen en hen opvoeden.

14 Nov

Er is een groot draagvlak om een EHBO-cursus over psychische problemen in Vlaanderen te ontwikkelen en te introduceren. Dat blijkt uit overleg met enkele toonaangevende partnerorganisaties geestelijke gezondheid. Het programma ‘Mental Health First Aid’ dat intussen al in 23 landen, waaronder buurland Nederland, aangeboden wordt, zal als startpunt genomen worden.

30 Oct

De Vlaamse Regering erkent de noden van de residentiële ouderenzorg en blijft daarom, zoals ze al enkele jaren doet sinds de financiering van de zorg in de Vlaamse woonzorgcentra naar Vlaanderen is overgeheveld, grondig in de ouderenzorg investeren. Ook heeft zij intens overlegd met alle stakeholders over acties die de ambitie van een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg voor de Vlamingen kunnen realiseren.

26 Oct

Op vraag van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd een thematische inspectieronde gestart om de vrijheidsbeperkende maatregelen in de residentiële hulpverlening voor jongeren van naderbij te bekijken. Een eerste fase bij de kinderpsychiatrische diensten is afgerond. De vaststellingen van Zorginspectie tonen aan dat een aantal praktijken daadkrachtig aangepakt moeten worden. Tegelijk is vastgesteld dat een aantal kinderpsychiatrische diensten erin slaagt vrijheidsbeperkende maatregelen tot een absoluut minimum te beperken.

Pagina's