Kalender

U bent hier

12 Sep

Dit najaar organiseren we* opnieuw een reeks infoavonden voor familieleden van mensen met een psychotische problematiek. De reeks gaat door in Asse, op 7 dinsdagavonden en loopt van  12 september tot 7 december ‘17.

5 Oct

Brussels Overleg Thuiszorg, Huis voor Gezondheid en Home-Info nodigen u graag uit voor de multidisciplinaire vorming “(Vroeg)tijdige zorgplanning, het is nooit te vroeg! Belangrijke aspecten op een rij…”

Volgende aspecten zullen tijdens de vorming aan bod komen:

5 Oct

Tijdens het infomoment kom je alles te weten of de derde editie van Bruss-it. Je krijgt er uitleg over het thema, de criteria en de timing van de projectoproep. En je krijgt antwoorden op al je vragen.
Aansluitend is er een netwerkmoment: je ontdekt er de Bruss-it projecten van 2016 en 2017 en je kan er kennismaken met andere stadsmakers.

Ben je benieuwd naar de Bruss-it projecten en naar de nieuwe projectoproep? Kom dan naar het info- en netwerkmoment.

6 Oct

Op dit symposium stellen we onze bevindingen uit de focusgroepen voor. Samen met onze patiëntenverenigingen evalueren we de wet en presenteren we beleidsaanbevelingen om de wet te verbeteren. We hopen hiermee het debat te openen om je rechten als patiënten te versterken. We nemen ook het klachtrecht onder de loep.

6 Oct

"Ieder van ons hoopt gelukkig te zijn en een mooie leeftijd te bereiken, met voldoende kwaliteit van het leven.  Velen echter stellen zich vragen bij wat er rondom ons en in onze wereld gebeurt ..."

9 Oct

DVC Terranova en Vitanova

17 Oct

Meer dan een derde van de Brusselse bevolking leeft onder de armoedegrens. We moeten vaststellen dat deze schrijnende situatie veel ernstiger is dan in de andere delen van het land. 4 op de 10 kinderen in Brussel wordt geboren in een arm gezin. Meer dan een kwart van die gezinnen leeft zelfs in diepe armoede. Een vijfde van de Brusselse bevolking is een niet-werkende werkzoekende en dit aandeel stijgt tot bijna een derde onder de jongeren.

23 Oct

Het Agentschap Integratie en Inburgering - bon nodigt je graag uit op maandag 23 oktober voor een trefdag rond "veerkracht en diversiteit".

Hou de dag alvast vrij in je agenda. De officiële uitnodiging volgt binnenkort.

30 Oct

Zelfmoord vormt één van de grootste doodsoorzaken in Vlaanderen. Allerlei factoren spelen hierin een rol: van stoffen in onze hersenen tot maatschappelijke tendensen. 

Wat zijn de exacte cijfers? Zijn er opmerkelijke verschillen tussen jongeren en ouderen, tussen mannen en vrouwen, tussen de verschillende Vlaamse provincies? Wat brengt iemand tot zelfmoord, en hoe kunnen we zelfmoord voorkomen?  Kom naar één van onze boeiende lezingen!  De lezing is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het thema. 

Pagina's