Proclaimer

U bent hier

Inleiding: 

De Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezinbesteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site.Gegevens die  de Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezinontvangt dankzij de samenwerking met haar partners het Huis voor Gezondheid en de samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg, worden met de nodige zorg geverifieerd. Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan de Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin echter niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.De zorgverleners zijn verantwoordelijk voor de correctheid van de door hen opgegeven eigen gegevens. Eventuele misbruiken te kwader trouw kunnen leiden tot een vervolging op basis van valsheid in informatica en zijn overeenkomstig artikel 210 Sw. strafbaar. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. De Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en haar partners kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.  De Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en haar partners kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.