Privacy

U bent hier

Inleiding: 

De meeste informatie op de website geraadpleegd worden zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. In sommige rubrieken vragen wij echter wel contactgegevens teneinde je op de hoogte te kunnen houden van nieuwsberichten of je een antwoord te kunnen formuleren op vragen. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992, en de aanpassing hierop van 11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bovendien heb je toegang tot je persoonsgegevens en mag de juistheid ervan geverifieerd worden. Je hebt de mogelijkheid om eventuele onjuistheden in verband met de persoonlijke gegevens te laten verbeteren. De Vlaamse Overheid behoudt zich het recht het privacybeleid te wijzigen mits iedereen hiervan op de hoogte te stellen op de website of via de nieuwsbrief.