Populaire thema's en onderwerpen

U bent hier

Inleiding: 

Het doel van deze website is tweeledig. Enerzijds de databank met gegevens van artsen, paramedici en andere zorgverleners samen met de gegevens van talloze welzijnsorganisaties die in Brussel werkzaam zijn. Via een zoekrobot vindt u gemakkelijk de persoon of dienst waar u naar op zoek bent. Anderzijds bevat deze website een aantal informatiepagina’s die zowel particulieren als hulpverleners willen helpen in hun zoektocht. Zowel binnen welzijn als gezondheid worden vaak specifieke termen gebruikt die niet voor iedereen duidelijk zijn. Via de informatiepagina’s willen we daar een stuk in tegemoet komen. Deze informatiepagina's zullen in de loop van 2014 aangevuld worden.

Omdat iedere situatie per persoon heel verschillend is, werd er gekozen om enkel informatie te verschaffen en geen vragen concreet op te lossen, deze taak is voor de diverse hulpverleners weggelegd. De informatie op deze website wil u dan ook naar de juiste dienstverlening leiden die uw vraag verder kan uitdiepen en beantwoorden.
Deze website stelt de ‘huisarts’ als centrale figuur binnen de gezondheidszorg voorop. Voor informatie kan u steeds bij hem/haar terecht. Doordat de huisarts uw persoonlijke situatie en dossier goed kent, weet hij het beste waar u nood aan heeft. Hij is als beste geplaatst om u door te verwijzen naar de meest geschikte hulp.
 

De informatie op deze pagina’s is beknopt, omdat er reeds websites voor handen zijn die deze specifieke thema’s verder uitdiepen. Daarom wordt in de mate van mogelijk geprobeerd daar naar te verwijzen. De thema's worden geleidelijk aangevuld onder andere op basis van de nieuwsbrieven.
We weten dat deze website dus niet volledig is maar het is een initiatief waar voortdurend aan kan en zal bijgestuurd worden. We willen er ook op toezien dat de informatie op de website zo actueel mogelijk is. Inhoudelijke opmerkingen zijn daarom ook altijd welkom op het onderstaande adres.
info@zorgzoeker.be