Palliatieve zorg

U bent hier

Inleiding: 

Palliatieve zorg is de actieve, continue en totale zorg voor mensen in hun laatste levensfase.

Basisopdrachten netwerk palliatieve zorg Brussel-Halle-Vilvoorde

Netwerk palliatieve zorg Brussel-Halle-Vilvoorde wil vanuit een pluralistische visie de palliatieve zorgcultuur bevorderen.

De belangrijkste opdrachten zijn:

1. Bevolking en eerstelijn-hulpverleners informeren over de mogelijkheden van Palliatieve Zorg in hun regio.

2. Samen met de hulpverlener nagaan hoe de palliatieve zorgcultuur in het werkdomein van die hulpverlener (RVT/ROB, ziekenhuizen, tehuizen voor personen met een handicap, psychiatrische instellingen,…) ingang kan vinden.
Het Netwerk gaat samenwerkingsakkoorden aan met andere zorgverlenende instanties zoals ziekenfondsen, palliatieve eenheden ziekenhuizen, thuisdiensten, rusthuizen op basis van een eenvoudige schriftelijke overeenkomst van wederzijds engagement.

3. Deskundigheidsbevordering: het netwerk heeft een eigen vormingsaanbod en werkt samen met verschillende onderwijsinstellingen en met deskundige partners aan een brede waaier van vorming palliatieve zorg.
Vraag geheel gratis de vormingsbrochure en/of contacteer de vormingsverantwoordelijke.

4. Vrijwilligerswerking: naast professionele hulpverleners zijn er heel wat vrijwilligers die zich engageren om palliatieve ondersteuning te geven. Indien u beroep wil doen op deze dienst of u wil zelf vrijwilligerswerk doen kan u zich richten naar de verantwoordelijke.

 

Omega

Omega is het team voor thuisbegeleiding van het Netwerk Palliatieve Zorg Brussel Halle Vilvoorde. De verpleegkundigen werken in een multidisciplinaire equipe met artsen, verpleegkundigen en psychologen om te komen tot optimale zorg bij patiënten in hun laatste levensfase.
Voor iedere thuiszorgbegeleiding door Omega is de toestemming van de huisarts een vereiste. De begeleiding gebeurt in onderling overleg met de patiënt, de familie, de huisarts en andere hulpverleners.

Topaz

Topaz voorziet dagopvang voor mensen met een levensbedreigende aandoening. Omdat vrienden en familie er niet altijd zijn, of omdat men gewoon eens uit zijn huis wil komen, kan een patiënt kiezen voor een dagje Topaz. Op die manier kan men langer thuisblijven en kan er afgezien worden van een ziekenhuisopname. Topaz biedt een huiselijke omgeving met grote tuin in Wemmel, waar ernstig zieken steun vinden bij andere gasten, vrijwilligers, en professionele zorgverleners.
Het centrum is open op maandag, woensdag en vrijdag.
Telefonisch te bereiken: 02/456.82.02.

Leif

LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum, het is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen. Respect voor de wil van de patiënt staat bij Leif voorop. Voor Leif en zijn vertegenwoordigers is euthanasie evenwaardig aan de andere mogelijke beslissingen bij het levenseinde.
Het forum heeft met het ‘LEIFblad’ een informatiebrochure uitgewerkt om mensen te informeren over hun recht op een waardig levenseinde. Naast informeren organiseert Leif ook opleidingen voor LEIF-artsen, LEIF-nurses en andere zorgverleners. Het forum voorziet een telefonische hulplijn rond het levenseinde (LEIFlijn).

Publicaties

1. Viermaal per jaar verschijnt de Nieuwsbrief met een oplage van 3000 exemplaren.
2. Er is een brochure ‘Voorzieningen in palliatieve zorg’ voor de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.
3. Bevoorrechte partners van het netwerk: LEIF (LevensEinde InformatieForum) heeft een telefonische hulplijn (078/15.11.55) en een informatieblad Het Leifblad omtrent ‘Het recht op een waardig levenseinde’.

Contact

Voor alle verdere informatie, telefoonnummers, aanverwante diensten en instellingen, agenda Netwerk, kan u hier terecht op de website van het Netwerk Palliatieve zorg.

Deze tekst werd opgemaakt in samenwerking met Netwerk palliatieve zorg Brussel - Halle - Vilvoorde voor meer informatie kan u steeds bij hen terecht.