Nieuws

U bent hier

30 Jun

Naar aanleiding van ons perinataal netwerk hebben het Expertisecentrum Brussel en de WGC de Brug en Medikuregem de handen in elkaar geslagen om gezamenlijk de opleiding Centering Pregnancy te willen organiseren.

De data zijn bekend de 22 en 23 september zal de cursus doorgaan in Brussel.

30 Jun

Zorginspectie controleert de zorg- en welzijnsinstellingen in Vlaanderen om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te garanderen. Bij die inspecties gelden in sommige gevallen nog onduidelijkheden over wat wel en niet is toegestaan. Met het decreet dat vandaag door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd wordt nu precies afgelijnd wat de inspectie wel en niet mag controleren. Tegelijk wordt met dit toezichtsdecreet het inspectieproces nog duidelijker gescheiden van het subsidiëren en erkennen, vergunnen en handhaven vanuit de principes van goed bestuur.

23 Jun

In bijlage vindt u de nieuwe vormingsbrochure van W.E.M.M.E.L., het expertisecentrum Waardig Levenseinde, voor het academiejaar 2017-2018. In deze brochure zijn alle vormingen opgenomen die georganiseerd worden door het Forum Palliatieve Zorg, LEIF en de leerstoel Waardig Levenseinde van deMens.nu aan de VUB.

21 Jun

Het tweede intersectorale jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp komt steeds meer naar onze gezinnen toe. Dit is een logische en positieve evolutie die zich ook internationaal doorzet. Daarom versterkt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de jeugdhulp met een extra injectie van 25.000.000 euro.

21 Jun

De doelstelling om de persoonsvolgende financiering als een volwaardig systeem in te voeren wordt gerealiseerd. De persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap vergroot de garantie op zorg met een persoonsvolgend budget (voor wie zwaardere ondersteuning nodig heeft) of op rechtstreeks toegankelijke hulp (voor wie beperkte ondersteuning nodig heeft) en legt de regie van die ondersteuning bij de gebruiker.

Pagina's