Nieuws

U bent hier

30 Jan

Mensen met autisme ondervinden vaak nog moeilijkheden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Zeker overgangsfases in hun leven zorgen voor moeilijke momenten. Bijvoorbeeld de overgang van school naar werk of zelfstandig gaan wonen. Dat bleek uit de aanbevelingen die de Taskforce Autisme in haar rapport neerschreef. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ging hiermee aan de slag en stelde het autismeplan voor dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd.

24 Jan

Heel wat huizen kampen met vochtproblemen. Vocht is schadelijk voor het gebouw en de gezondheid. Vochtproblemen kunnen te wijten zijn aan de constructie van het gebouw. Andere vochtproblemen kunnen verholpen en zelfs voorkomen worden door bepaalde leefgewoontes aan te passen.

Via een interactieve rondleiding in verschillende demo-leefruimtes en ateliers ontdekken deelnemers allerlei tips die ze in hun dagelijks leven kunnen toepassen om vochtproblemen te voorkomen en te verhelpen.

23 Jan

Na het akkoord van de Vlaamse Regering over de hervorming van de kinderbijslag liet Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een wetenschappelijk onderbouwde armoedetoets op het volledige pakket uitvoeren. De resultaten van het wetenschappelijke luik van deze armoedetoets zijn nu bekend.

18 Jan

Er zijn naar benadering 200.000 oudere holebi’s en transgenders in België. Een deel van hen woont in één van de 78.000 woongelegenheden in woonzorgcentra die Vlaanderen telt. Vastgesteld wordt dat er in de ouderenzorg nog vaak weinig aandacht bestaat voor de eigenheid van oudere holebi’s en transgenders. De studiedag ‘Tachtig tinten’ die morgen wordt georganiseerd en de bijhorende projectoproep zijn een belangrijke aanzet om de vaak onbedoelde houding te keren.

Pagina's