Nieuws

U bent hier

15 Jun

Vandaag groeit meer dan twaalf procent van de Vlaamse baby’s en peuters op in kansarmoede. Van in de wieg hebben ze minder kansen en dat drukt een stempel op hun leven. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil dit tij doen keren.  De familie Bernard, Gonda en Emily Vergnes vinden deze cijfers eveneens onaanvaardbaar en willen deze cirkel van armoede doorbreken. Daarom zetten ze samen onder impuls van de Koning Boudewijnstichting,  een unieke publiek-private samenwerking op om gezinnen met jonge kinderen meer kansen te geven.

7 Jun

Tijdens deze opleiding, verwerft u inzichten en vaardigheden in het palliatieve zorgconcept en leert u uw beroepshouding met betrekking tot de palliatieve zorg verder te ontwikkelen.

Het programma start op 21 september 2017. De basismodule Palliatief Referent eindigt op 15 januari 2018. Aansluitend start de verdiepingsmodule, die loopt tot 14 juni 2018. Er zijn vaste wekelijkse lesdagen op donderdag. De gedetailleerde lesplanning ontvang je na goedkeuring van je inschrijving. Op de eerste lesdag overlopen we de planning grondig.

2 Jun

Voor een sterke ondersteuning van jonge gezinnen

29 May

De Vlaamse Regering versterkt de gezinszorg. Deze diensten ondersteunen in Vlaanderen bijna 113.000 gezinnen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De geboden zorg en ondersteuning via gezinszorg is een onmisbare schakel in de ondersteuning van personen en gezinnen met een zorg- of ondersteuningsvraag.” Om deze ambitie waar te maken werkte de Vlaamse Regering een toekomstgericht werkingskader uit.

Pagina's