Nieuws

U bent hier

4 Dec

Sinds 1 januari 2017 maakte de sector voor personen met een handicap de omslag naar een persoonsvolgende financiering. Dit systeem zorgt ervoor dat personen met een handicap zelf de regie over hun ondersteuning kunnen voeren. In 2018 verbindt de Vlaamse Regering zich ertoe om nog eens 72 miljoen euro vrij te maken om de ambitie van meer zorggarantie voor personen met een handicap waar te maken. Vlaanderen zal deze legislatuur 330 euro miljoen hebben vrijgemaakt voor een betere ondersteuning van personen met een handicap.

27 Nov

Efficiënter energie gebruiken na gratis energieprestatiediagnoses

17 Nov

Voor sommige jongeren, zoals de slachtoffers van tienerpooiers, is het nodig hen tijdelijk een plek te geven, weg van hun directe omgeving om een voldoende veilige leefsituatie te creëren. Om dit te realiseren investeert Vlaanderen in een beveiligde opvang in gespecialiseerde, private voorzieningen zodat de jongere nadien in de reguliere hulpverlening terechtkan en op termijn kan re-integreren in de samenleving. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakte hiervoor eerder al 570.000 euro vrij en legt hiervoor nu ook de contouren vast.

16 Nov

Naar aanleiding van de Week Van De Pleegzorg ging Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vandaag langs bij een pleeggezin in Asse. Zij  belichamen namelijk mee het pleegzorgproject ‘Geef de wereld een thuis’. Dat is een initiatief waardoor, naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opgenomen worden in een familiale context. Momenteel zijn er in Vlaanderen 318 pleegouders die met jonge vluchtelingen hun huis delen en hen opvoeden.

14 Nov

Er is een groot draagvlak om een EHBO-cursus over psychische problemen in Vlaanderen te ontwikkelen en te introduceren. Dat blijkt uit overleg met enkele toonaangevende partnerorganisaties geestelijke gezondheid. Het programma ‘Mental Health First Aid’ dat intussen al in 23 landen, waaronder buurland Nederland, aangeboden wordt, zal als startpunt genomen worden.

Pagina's