Nieuws

U bent hier

23 Jun

In bijlage vindt u de nieuwe vormingsbrochure van W.E.M.M.E.L., het expertisecentrum Waardig Levenseinde, voor het academiejaar 2017-2018. In deze brochure zijn alle vormingen opgenomen die georganiseerd worden door het Forum Palliatieve Zorg, LEIF en de leerstoel Waardig Levenseinde van deMens.nu aan de VUB.

21 Jun

Het tweede intersectorale jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp komt steeds meer naar onze gezinnen toe. Dit is een logische en positieve evolutie die zich ook internationaal doorzet. Daarom versterkt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de jeugdhulp met een extra injectie van 25.000.000 euro.

21 Jun

De doelstelling om de persoonsvolgende financiering als een volwaardig systeem in te voeren wordt gerealiseerd. De persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap vergroot de garantie op zorg met een persoonsvolgend budget (voor wie zwaardere ondersteuning nodig heeft) of op rechtstreeks toegankelijke hulp (voor wie beperkte ondersteuning nodig heeft) en legt de regie van die ondersteuning bij de gebruiker.

20 Jun

Via www.echtemensen.be blikt het UZ Brussel op een eigenzinnige manier terug op 2016. Het universitair ziekenhuis heeft er een gewoonte van gemaakt een digitaal jaarverslag te realiseren dat op een originele manier verhalen vertelt. ‘Samen’ is daarin dit jaar het sleutelwoord, want enkel samen komen patiënten én zorgverstrekkers tot het beste resultaat. Het jaarverslag bevat ook veel verdieping waarbij verder wordt gekeken dan de feiten en cijfers.

16 Jun

De Vlaamse Regering keurde vrijdag een ingrijpende uitbreiding van de Vlaamse sociale bescherming goed. Wie in Vlaanderen vandaag zorg nodig heeft, kan al rekenen op een zorgbudget waarmee hij zijn zorg zelf kan organiseren. Vanaf 2019 worden stap voor stap nieuwe onderdelen toegevoegd, te beginnen met de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg. In een latere fase volgen gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Wie van deze diensten gebruik wil maken zal een zorgticket krijgen.

Pagina's