Nieuws

U bent hier

18 Apr

Er komt een tsunami van diabetespatiënten op ons af. Vandaag leeft in België 1 op 12 volwassenen met diabetes. De verwachting is dat dit tegen 2030 zal oplopen tot 1 op 10 volwassen Belgen (1). De ziekte die wordt gekenmerkt door een te hoog suikergehalte in het bloed kan leiden tot tal van complicaties, zoals hart- en vaatziekten, blindheid en nierdialyse. Letsels aan de voeten komen vaak voor. Als een diabetesvoetwonde niet tijdig wordt aangepakt kan dit leiden tot een amputatie.

12 Apr

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt in 2017 ruim 55 miljoen euro vrij voor investeringen in infrastructuur van voorzieningen die kinderen en jongeren ondersteunen.

12 Apr

LUCAS KU Leuven, het centrum voor zorgonderzoek en consultancy, staat al jaren mee aan de basis van onderzoek naar deze assessment instrumenten.

Nu de overheid met de implementatie start, vestigen we graag uw aandacht op de impact die er zal zijn voor de welzijns- en gezondheidszorg.

6 Apr

De Vlaamse Regering keurde vrijdag het voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité WVG goed. Alle actoren die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoren worden hierdoor in de toekomst bij de voorbereiding van het beleid betrokken. Daartoe richt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een tripartite overlegmodel op waaraan de Vlaamse Regering, de vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, verzekeringsinstellingen, uitbetalingsactoren en gebruikers deelnemen.

5 Apr

Pilootfase van 1 jaar in politiezones Carma en Limburg Regio Hoofdstad

Pagina's