Nieuws

U bent hier

20 Jun

Via www.echtemensen.be blikt het UZ Brussel op een eigenzinnige manier terug op 2016. Het universitair ziekenhuis heeft er een gewoonte van gemaakt een digitaal jaarverslag te realiseren dat op een originele manier verhalen vertelt. ‘Samen’ is daarin dit jaar het sleutelwoord, want enkel samen komen patiënten én zorgverstrekkers tot het beste resultaat. Het jaarverslag bevat ook veel verdieping waarbij verder wordt gekeken dan de feiten en cijfers.

16 Jun

De Vlaamse Regering keurde vrijdag een ingrijpende uitbreiding van de Vlaamse sociale bescherming goed. Wie in Vlaanderen vandaag zorg nodig heeft, kan al rekenen op een zorgbudget waarmee hij zijn zorg zelf kan organiseren. Vanaf 2019 worden stap voor stap nieuwe onderdelen toegevoegd, te beginnen met de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg. In een latere fase volgen gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Wie van deze diensten gebruik wil maken zal een zorgticket krijgen.

15 Jun

Vandaag groeit meer dan twaalf procent van de Vlaamse baby’s en peuters op in kansarmoede. Van in de wieg hebben ze minder kansen en dat drukt een stempel op hun leven. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil dit tij doen keren.  De familie Bernard, Gonda en Emily Vergnes vinden deze cijfers eveneens onaanvaardbaar en willen deze cirkel van armoede doorbreken. Daarom zetten ze samen onder impuls van de Koning Boudewijnstichting,  een unieke publiek-private samenwerking op om gezinnen met jonge kinderen meer kansen te geven.

7 Jun

Tijdens deze opleiding, verwerft u inzichten en vaardigheden in het palliatieve zorgconcept en leert u uw beroepshouding met betrekking tot de palliatieve zorg verder te ontwikkelen.

Het programma start op 21 september 2017. De basismodule Palliatief Referent eindigt op 15 januari 2018. Aansluitend start de verdiepingsmodule, die loopt tot 14 juni 2018. Er zijn vaste wekelijkse lesdagen op donderdag. De gedetailleerde lesplanning ontvang je na goedkeuring van je inschrijving. Op de eerste lesdag overlopen we de planning grondig.

2 Jun

Voor een sterke ondersteuning van jonge gezinnen

Pagina's