Nieuws

U bent hier

26 Jan

Ben je als oudere op zoek naar nieuwe sociale contacten? Vertoef je graag in het gezelschap van andere mensen? Hebje overdag zorg nodig?

Dan is Familiehulp dagverzorging iets voor jou.

26 Jan

Slachtoffers, nabestaanden en vrienden en familie van slachtoffers of getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag kunnen voortaan ook terecht op www.slachtofferzorg.be. De website is een bijkomend hulpmiddel voor de zorg voor slachtoffers waarop alle informatie en ondersteuning te vinden is op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

19 Jan

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 19 januari 2018 definitief het decreet goed over de Vlaamse sociale bescherming. Dat decreet voorziet dat vanaf 2019 stap voor stap nieuwe onderdelen worden toegevoegd, te beginnen met de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg. In een latere fase volgen gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Met al die onderdelen zal het in totaal gaan over een budget van bijna 4 miljard euro.

16 Jan

Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is de insteek van de nieuwe campagne rond geestelijke gezondheid die Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vandaag lanceert. Dit initiatief, met als boegbeeld Nora Gharib, richt zich specifiek op jongeren van 16 tot 24 jaar. De boodschap is duidelijk: ga het gesprek aan met vrienden, familie, klasgenoten,… als je je niet helemaal fit in je hoofd voelt. Ongeacht de sociale media: durf te leven zonder filter.

11 Jan

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceert op maandag 15 januari samen met o.a. Nora Gharib (Patser, K3 zoekt K3) een nieuwe campagne over mentale zelfzorg voor jongeren van 16 tot 24 jaar.

Pagina's