Medische hulp

U bent hier

Inleiding: 

Medische zorgen voor mensen zonder wettig verblijfsstatuut of mensen met een precair verblijfsstatuut

Het verblijfsstatuut bepaalt hoe de medische zorgen betaald worden

Er zijn een aantal mensen die over een tijdelijke verblijfsvergunning beschikken bijvoorbeeld asielzoekers, kandidaat-gezinsherenigers, studenten van vreemde origine, …. Ze hebben vaak geen SIS-kaart en het is niet altijd meteen duidelijk op welke regeling inzake gezondheidszorg zij eventueel beroep kunnen doen.
In de brochure Overzicht Gezondheidszorg en Verblijfsstatuten vind je een overzicht van de verschillende verblijfsstatuten met hieraan gekoppeld de regeling die op hen van toepassing is om gezondheidszorgen te bekomen. Je vindt er een samenvatting (die je gemakkelijk aan de muur kan hangen) en een informatieve tekst met uitleg over verschillende regelingen inzake gezondheid.

Mensen zonder wettige verblijfsvergunning die medische zorgen nodig hebben en deze niet zelf kunnen bekostigen, kunnen beroep doen op de procedure Dringende Medische Hulp. Hierbij vragen ze best vooraf aan het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats om hun medische zorgen ten laste te nemen. Als de zorgen van die aard zijn dat de hulpvrager niet in staat is zich voorafgaand aan te dienen bij het OCMW van zijn verblijfplaats, dan is het mogelijk dat het OCMW van de gemeente van de zorgverstrekker bevoegd wordt. Meer over de procedure Dringende Medische Hulp lees je in de Handleiding voor OCMW-medewerkers en zorgverstrekkers.

Nieuwsgierig naar goed practices

Voor het OCMW en de zorgverstrekker kan het een administratieve vereenvoudiging zijn om te werken met het systeem van de medische kaart die geldig is voor een bepaald periode (zie voorbeeld). De zorgverstrekker kan met het OCMW afspreken dat hij autonoom tenlastenemingen kan afleveren voor specialisten zodat de hulpvrager niet terug moet naar het OCMW. Het OCMW kan ook regelingen treffen ivm medische hulp aan daklozen of een spoedsprocedure voor medicatie installeren. Deze informatie evenals de termijnen waaraan OCMW en de zorgvertrekker zich moeten houden om de administratie van de procedure tot een goed eind te brengen, kan in een overeenkomst (anders gezegd conventie) tussen het OCMW en de zorgverstrekker vermeld worden. 
Voor hulpvragers: Informeer de maatschappelijk werker of de zorgverstrekker zo snel mogelijk over je situatie dan kunnen zij het mogelijke doen om betaling van de zorgen te regelen.

Enkele nuttige werkinstrumenten

Informatiebrochures voor de doelgroep in verschillende talen hier

Dringende Medische Hulp
Zwangerschap, bevalling en post-natale zorgen bij vrouwen zonder wettig verblijf
Ziekteverzekering voor mensen zonder wettig verblijf en mensen met een precair verblijf
Een verblijf om medische redenen
Een visum om medische redenen en tenlasteneming
Geestelijke gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf
Medische ondersteuning bij terugkeer - Wat is mogelijk voor, tijdens en na de reis?
Wat te doen bij een arbeidsongeval?
Voorstellingsfolder Medimmigrant

- Brochure Gezondheidszorg en verblijfsstatuten

- Brochure Handleiding Dringende Medische Hulp voor OCMW-medewerkers en zorgverstrekkers

- Verschillende nuttige formulieren en attesten

- Bladwijzer met nuttige contactgegevens in de hupverlening aan mensen met een precair verblijf voor OCMW-medewerkers

Meer weten over mensen zonder verblijfsstatuut of mensen met een precair verblijfsstatuut

Op onderstaande links kan u terecht voor meer informatie in verband met mensen zonder wettig of een precair verblijfsstatuut. De links hieronder hebben betrekking op thema's buiten het medische. Voor medisch gerelateerde vragen kan u terecht bij Medimmigrant.
 

  • De Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel uitgegeven door het Regionaal Integratiecentrum Foyer geeft mensen zonder wettig verblijf die in Brussel wonen meer informatie over verschillende thema’s en adressen.
  • Or.ca = Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten informeert oa mensen zonder wettig verblijf, sociale organisaties, werkgevers over wat te doen bij een arbeidsongeval, arbeidsrechten,…en onderneemt beleidswerk hieromtrent. 
  • Ba-bel =Vlaamse Tolkendienst zorgt voor (gratis) telefonische dienstverlening.
  • Medimmigrant brengt samen met 3 collega-organisaties jaarlijks vier medische nieuwsbrieven uit. U kan deze hier raadplegen.