Vorming (vroeg)tijdige zorgplanning

U bent hier

5 Oct
Vorming (vroeg)tijdige zorgplanning

Brussels Overleg Thuiszorg, Huis voor Gezondheid en Home-Info nodigen u graag uit voor de multidisciplinaire vorming “(Vroeg)tijdige zorgplanning, het is nooit te vroeg! Belangrijke aspecten op een rij…”

Volgende aspecten zullen tijdens de vorming aan bod komen:

 • Wat is (vroeg)tijdige zorgplanning?
 • Communicatie en gespreksvoering
 • Wat bieden de mutualiteiten in het kader van (vroeg)tijdige zorgplanning?
 • Juridisch en medische aspecten bij (vroeg)tijdige zorgplanning

Binnen de vorming hanteren wij volgende definitie van (vroeg)tijdige zorgplanning:  ‘Zorg zijn de acties en middelen die ingezet worden om welzijn, gezondheid en levenskwaliteit van burgers te waarborgen en te bevorderen. In die context is (vroeg)tijdige zorgplanning  een zo vroeg mogelijke planning van de zorg, waarbij een persoon zelf doelstellingen en keuzes over manier van leven en zorg bepaalt. Dit eventueel in overleg en samenwerking (o.m. voor registratie) met naasten en zorgverleners. Het is een proces dat uitgaat van een permanente dialoog tussen betrokkene en omgeving.’

Programma

12u       
Ontvangst met broodjes

12u30   
Introductie: Waarom deze vorming en hoe ermee aan de slag gaan?

12u40   
Luik 1: Goede voorbeelden, uit het leven gegrepen.

 • Hoe leef je en hoe wil je leven:  een universele methodiek voor iedereen die reeds nadenkt over of toe is aan ondersteuning.
  (Veerle Van Den Eede, stafmedewerker bij de Vereniging personen met een handicap & Conny Roekens, centrumleider lokaal dienstencentrum ADO-Icarus)
 • Zaadjes voor een kwaliteitsvol levensverloop. (Vroeg)tijdige zorgplanning in WZC De Wand.
  (Leen Van den Cruyce, hoofdverpleegkundige bij WZC De Wand)

13u40   
Luik 2: Wat je mag verwachten van de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds in het kader van het traject (vroeg)tijdige zorgplanning.
(Herman De Knop, teambegeleider dienst zorg CM, afgevaardigd vanuit het intermutualistisch overleg)

14u15   
Pauze

14u30   
Luik 3: Juridische, ethische en medische aspecten

 • Waar een wil is, is een weg. Wegwijs in de voorafgaande wilsverklaringen.
  (Laurine Peeters, klinisch psycholoog bij Forum Palliatieve Zorg, TOPAZ en Omega  & Hannie Van den Bilcke, coördinator Br.E.L. (Brusselse Expertise Levenseinde)
 • Wat met bewindvoering, vertrouwenspersoon, wettelijk vertegenwoordiger en andere juridische kwesties?
  (Marc Koninckx, expert zorgbeleid Familiehulp)

15u45   
Vragen en afronding

Praktisch

Wanneer?
Donderdag 5 oktober 2017 - onthaal (met broodjes) om 12u00, programma van 12u30-16u00

Waar?
’t Lakenhuis – Lakensestraat 76, 1000 Brussel (aanbellen bij 1 van de partners)

Accreditering is aangevraagd. Inschrijven is gratis, maar verplicht. Voor wie dat nog niet heeft gedaan, ontvangen wij graag de inschrijving of bevestiging daarvan vóór 26/09/2017 via info@botvzw.be.

Voor meer informatie kan u terecht bij Brussels Overleg Thuiszorg vzw, 02/412.31.64, info@botvzw.be.