Opleiding: Psychische gezondheid rond zwangerschap en bevalling - 2 opleidingsdagen

U bent hier

25 Oct
Opleiding: Psychische gezondheid rond zwangerschap en bevalling - 2 opleidingsdagen

Inhoud

  • een basispakket aan kennis en vaardigheden om psychische veranderingen bij aanstaande ouders beter te herkennen en begeleiden;
  • de theoretische kaders en de praktische tools om signalen en symptomen te detecteren, te screenen naar psychische problemen, emotionele veranderingen bespreekbaar te maken, een behandeling of begeleiding op te starten en door te verwijzen naar de gepaste zorg- en hulpverlening;
  • de opleiding vormt eveneens de aanzet voor een intervisie-netwerk waarin de deelnemers elkaar min. 2 keer per jaar treffen voor het uitwisselen van ervaringen en advies, het bespreken van complexe casussen en het uitbouwen van een verwijsnetwerk.
Doelgroep

Vroedvrouwen, verpleegkundigen, artsen, sociaal assistenten, psychologen, seksuologen, etc.

Voorwaarden voor inschrijving

Beroepsmatig in contact komen met zwangere en recent (1 jaar) bevallen vrouwen en/of hun partners. Dit kan zowel binnen de eerstelijn als in een ziekenhuiscontext.

Data

Woensdag 25/10/2017 en woensdag 8/11/2017, telkens van 9.30-16.30u, intervisiedata en locatie worden op 25/10 in overleg met de deelnemers vastgelegd.

Locatie

UZ Gent campus,
2K3 lokaal 2.11 en 2.07
Bereikbaarheid: zie website UZ Gent (http://www.uzgent.be/nl/overuz/Bereikbaarheid/)

Praktisch

Prijs
300€ voor 2 dagen en 2 intervisiemomenten (2u), inclusief lunch

U ontvangt een getuigschrift na het afronden van de 2 opleidingsdagen en accreditatie is aangevraagd.

Inschrijven
Stuur een mail naar AnSofie.VanParys@ugent.be met volgende gegevens: voornaam, familienaam, opleiding, huidige functie, werkervaring, adres werk, gsm-telefoonnummer.
Gegevens voor betaling worden doorgestuurd eens de inschrijving aanvaard is.

Meer info
AnSofie.VanParys@ugent.be
Deze opleiding wordt georganiseerd binnen het kader van de permanente vormingen van de UGent.