Kansarmoede en zwangerschap in Brussel en de rand

U bent hier

17 Oct
Kansarmoede en zwangerschap in Brussel en de rand

Meer dan een derde van de Brusselse bevolking leeft onder de armoedegrens. We moeten vaststellen dat deze schrijnende situatie veel ernstiger is dan in de andere delen van het land. 4 op de 10 kinderen in Brussel wordt geboren in een arm gezin. Meer dan een kwart van die gezinnen leeft zelfs in diepe armoede. Een vijfde van de Brusselse bevolking is een niet-werkende werkzoekende en dit aandeel stijgt tot bijna een derde onder de jongeren.

Dit houdt belangrijke gezondheidsrisico’s in, zowel voor moeder als voor kind.
 
De opleiding Vroedkunde van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) besteedt al jaren aandacht aan deze problematiek. Wij hopen zo dat gezondheidswerkers de zorgverlening beter kunnen aanpassen aan de noden en behoeften van deze doelgroep.

Op deze interprofessionele studiedag Kansarmoede en zwangerschap in Brussel en de rand willen we samen met experten en ervaringsdeskundigen de problematiek van kansarmoede en zwangerschap in Brussel en de rand toelichten.

Voor wie?

De studiedag richt zich tot artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en andere gezondheidswerkers.
Studenten gezondheidszorg en sociaal werk zijn uiteraard ook welkom.

Erkenning voor vroedvrouwen is aangevraagd.

Waar?

Erasmushogeschool Brussel
Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

Kostprijs

Voor deelname aan de studiedag betaal je 80 euro, inclusief lunch.
Als student betaal je 30 euro.

Programma

9.00u  |  Ontvangst

9.20u  |  Verwelkoming
              dhr. Joeri Vermeulen, opleidingshoofd Vroedkunde EhB

9.30u  |  Armoede en kansarmoede in Brussel en de rand
              mevr. Sarah Luyten, sociaal geografe van het
              Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad

10.00u  |  Welke gezondheidszorg voor zwangeren en pas bevallen vrouwen
                zonder wettelijk verblijf?
                mevr. Anja Desomer, onderzoeker Health Services Research,
                Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg KCE

10.30u  |  Pauze

11.15u  |  Kansarmoede en zwangerschap in Brussel en de rand: aanpak in het UZ Brussel 
                prof. dr. Katrien Beeckman, onderzoeker EhB, UZ Brussel en VUB

11.45u  |  Kansarmoede en zwangerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
                aanpak van NASCI Dienstencentrum voor het Kind
                mevr. Regine Tierens, sociaal verpleegkundige, Mediconsult, NASCI

12.15u  |  Q&A

12.30u  |  Lunch

13.30u  |  Project Buddy aan de wieg: samenwerking tussen
                Huis van het Kind Asse en de opleiding Vroedkunde van EhB 
                mevr. Simone Jacobs, Huis van het Kind Asse, en
                mevr. Marianne Vanbellinghen, EhB

14.00u  |  Kansarmoede en zwangerschap in Brussel: wat kan de politiek betekenen?
                mevr. Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris,
                VGC-collegelid Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke kansen

14.30u  |  Debat: Kansarmoede en zwangerschap in Brussel en de rand
                Moderator: mevr. Merjem Ouelhadj

                Panelleden:
                • dhr. Raymond Geysenbergh, OCMW-secretaris Sint-Agatha-Berchem
                • prof. dr. Katrien Beeckman, onderzoeker EhB, UZ Brussel en VUB
                • dr. Rita Vanobberghen, vakgroep Huisartsgeneeskunde VUB
                • mevr. Régine Tierens, NASCI
                • mevr. Liesbeth Jorissen, Huis van het Kind Asse

15.30u  |  Afsluiting studiedag