Jobaanbiedingen

U bent hier

5 Dec

C A R E - T E A M is een groep van 4 zelfstandige thuisverpleegkundigen werkzaam in regio Anderlecht en omstreken.

21 Nov

Dienstencentrum De Rotonde vzw (voormalig Lokaal dienstencentrum De Zeyp) organiseert diensten en activiteiten voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte in Ganshoren met de bedoeling dat zij zo lang mogelijk thuis in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en hun integratie in de gemeenschap behouden of bevorderd wordt. We huizen onder één dak met het gemeenschapscentrum De Zeyp en werken nauw met hen samen.

21 Nov

Het medisch huis bestaat sinds 40j ,is gelegen in het oude Molenbeek en heeft een lage drempel. Het is een multicultureel huis in een voornamelijk kansarme buurt.
Het voornaamste objectief is mensen te helpen op psychosociaal,educatief en administratief gebied.

14 Nov

LD3 vzw is een waardengedreven collectief van drie lokale dienstencentra en een project sociale economie. De organisatie bouwt participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten opdat iedereen succesvol ouder wordt. Succesvol ouder worden betekent dat iedere oudere op actieve wijze vormgeeft aan zijn/haar leven. Het gaat over de optimalisatie van kansen en mogelijkheden met betrekking tot gezondheid, participatie en fysieke, financiële en sociale zekerheid met als doel de levenskwaliteit te verbeteren.

7 Nov

Wie zijn wij? Medikuregem is een wijkgezondheidscentrum in Kuregem (Anderlecht). Het team bestaat uit huisartsen, verpleegkundigen, diëtiste, maatschappelijk werker, psychologen, gezondheidspromotor, diabetes-educator, vroedvrouw en administratief- en onthaal medewerkers. Wij werken in het forfaitair betalingssysteem. Toegankelijkheid en multidisciplinair samenwerken staan centraal in ons zorgconcept. Gezondheid is meer dan enkel een individuele en curatieve aangelegenheid. Daarom bouwen wij ook een preventieve en buurtgerichte werking uit.

11 Oct

Sinds 1995 is EVA een sociale ontwikkelaar binnen de sociale economie. EVA heeft tot doel sociale innovatie tot stand te brengen. EVA realiseert voorbeeldprojecten die innovatief inspelen op sociale noden, die solidariteit in diversiteit in praktijk brengen en die werk, inkomensverhoging en ontplooiingsmogelijkheden genereren. Bij deze heeft EVA specifieke aandacht voor gender en diversiteit.
EVA ontwikkelt o.a. initiatieven die de socio-professionele integratie van kansengroepen bevorderen

28 Sep

De functie coördinator in het labo is gecombineerd met een deelopdracht als medisch laboratoriumtechnoloog.

28 Sep

Onze organisatie

Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen creatieve en duurzame antwoorden op (hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen, voor en met mensen die door de mazen van het net zijn gevallen, en al dan niet samen met andere partners.

Onze waarden
Durf, originaliteit, duurzaamheid, respect en solidariteit.

Activiteiten van de Overmolen vzw

19 Sep

Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant vzw zorgt 7 dagen op 7 voor meer dan 10.000 patiënten. Dit
realiseren we dankzij de inzet en de gedrevenheid van meer dan 850 medewerkers. Om onze
patiëntgerichte en professionele dienstverlening verder uit te bouwen, kijken wij uit naar (m/v).

15 Sep

Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen creatieve en duurzame antwoorden op (hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen, voor en met mensen die door de mazen van het net zijn gevallen, en al dan niet samen met andere partners.

Pagina's