VACATURE STAFMEDEWERKER “ZORG VOOR TALENT”

U bent hier

1 Aug
VACATURE STAFMEDEWERKER “ZORG VOOR TALENT”
Inleiding

HUIS VOOR GEZONDHEID VZW

Het  Huis voor Gezondheid is een kleine en dynamische organisatie die streeft naar een efficiënte zorgorganisatie met het oog op een kwaliteitsvol zorgaanbod in Brussel, in het bijzonder voor de Nederlandstalige patiënt in Brussel. Hiertoe biedt het Huis voor Gezondheid ondersteuning aan (organisaties van) zorgverleners  die in de context van een multiculturele hoofdstad toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg willen bieden.

Het Huis voor Gezondheid is het aanspreekpunt voor de Nederlandskundige zorg in Brussel. We ontwikkelen instrumenten, adviezen, symposia,  workshops… voor zorgprofessionals. We leggen ons toe op het aantrekken en behouden van Nederlandskundige zorgverleners in Brussel (en De Rand),  ondersteunen de zorgverleners in het aanbieden van integrale zorg en stimuleren multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners. (strategisch plan 2016-2020)

JOUW ROL IN DE ORGANISATIE

Je bent het aanspreekpunt voor het H-team (een team van zorgverleners dat naar de derde graad van secundaire scholen in Brussel en de Rand gaat om jongeren warm te maken voor de verschillende zorgberoepen). Je begeleidt en coacht de gidsen en hebt regelmatig contact met hen. Je plant H-team sessies in, gaat mee sessies geven en je bent verantwoordelijk voor het aanspreken van scholen.

Hiernaast begeleid je ook andere projecten binnen de werking ‘zorg voor talent: aantrekken en behouden van Nederlandskundige zorgverleners in de Brusselse zorg’. Je werkt nauw samen met je collega’s voor vergaderingen en overlegmomenten die door de werking ‘talent’ georganiseerd worden en je zet je dynamisch in voor evenementen die door het Huis voor Gezondheid georganiseerd worden.

Je hebt directe contacten met medewerkers en zorgprofessionals in vergaderingen, bij bezoeken en bij deelname aan (inter)professioneel overleg. Je volgt de evoluties binnen de sector van opleiding en tewerkstelling in de zorgsector nauw op.

Je werkuren zijn soms onregelmatig. Verplaatsingen naar betrokken actoren, zorgverleners of hun (beroeps)organisaties komen regelmatig voor (Brussel en de Rand).

COMPETENTIES

Diploma: bachelor of master, bij voorkeur in medisch of paramedische opleiding en / of in beleid van gezondheidszorg

Specifieke competenties:

 • Kennis van de organisatie van de brede gezondheidszorg
 • Affiniteit met de Brusselse, grootstedelijke superdiversiteit
 • Brede kennis van Brussel, de doelgroepen en het gezondheidssysteem
 • Presenteren / doceren voor middelgrote en grote groepen jongeren
 • Kennis van het zorgopleidingslandschap
 • Organisatie van evenementen

Technische kennis:

 • Uitgebreide kennis en vlot werken met standaardprogramma's voor PC (Windows, Office, Exchange)
 • Ontwikkeling van vormingspakketten, informatiemateriaal, handleidingen, pakketten, gidsen…;
 • Opbouwen van een eigen professioneel netwerk;
 • Powerpoint-presentaties maken en geven voor kleine en grotere groepen;
 • Omgaan met wetenschappelijke literatuur;
 • Opvolgen van beleidsbeslissingen;
 • Vakterminologie correct gebruiken;
 • Kennis van het Frans.

 Gedragsindicatoren:

 • Je bent dynamisch en ondernemend;
 • Je bent iemand die snel contacten legt;
 • Je hebt zin voor initiatief en beschikt over sterke organisatorische vaardigheden;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en je functioneert binnen een zelfsturend team;
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig;
 • Je kan analytisch denken: Je bekijkt een probleem in zijn verschillende elementen;
 • Je bent oplossingsgericht;
 • Je werkt planmatig: Je brengt structuur aan in tijd en ruimte en bepaalt prioriteiten bij het aanpakken van taken of problemen, en bewaakt het verloop. Je kan je eigen taken efficiënt uitvoeren zonder hulp van anderen en je stuurt je handelwijze vanuit reflectie bij;
 • Je bent praktisch ingesteld, kan hoofd- en bijzaken onderscheiden;
 • Je bent flexibel en beschikt over een groot leervermogen en leergierigheid;
 • Je bent discreet en behandelt vertrouwelijke informatie als dusdanig;
 • Je bent imagobewust: je kan de impact van je eigen gedrag en voorkomen inschatten;
 • Je bent in staat om met tegenstrijdige belangen tussen mensen om te gaan en bent in staat te bemiddelen bij conflicten;
 • Je vindt een aanvaardbare oplossing, rekening houdend met belangen van verschillende mensen;
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen projecten en brengt de taken die je toevertrouwd worden tot een goed einde.
AANBOD

Wij bieden een job (80 – 100%) met contract van onbepaalde duur (onmiddellijke indiensttreding mogelijk). We bieden een competitief salaris (gangbare verloning volgens PC 330 o.b.v. barema en ervaring).

We zijn een jong en dynamisch team met enthousiaste medewerkers. Het Huis voor Gezondheid is een organisatie waarin iedereen gelijkwaardig en verantwoordelijk is. Diversiteit en gelijke kansen zijn belangrijk voor ons. Wij werven aan op basis van competenties. Deze zijn ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. Bij ons vind je een aangename, veelzijdige en toffe werkomgeving waarin werken een creatieve en boeiende uitdaging is. Je krijgt een job met vrijheid én verantwoordelijkheid in een dynamisch multidisciplinair team. Het Huis voor Gezondheid laat je genieten van bijkomende opleidingen en vormingen. 

INTERESSE?

Stuur voor 15 september 2017 een gemotiveerd Curriculum Vitae naar:

Annick Dermine
Huis voor Gezondheid vzw
Lakensestraat 76 bus 7
1000 Brussel
vacature@huisvoorgezondheid.be
t. 024123165
f. 024123169