VACATURE STAFMEDEWERKER “DOELGROEPEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND” EN “ONDERSTEUNING ZORGVERLENERS”

U bent hier

1 Aug
VACATURE STAFMEDEWERKER “DOELGROEPEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND” EN “ONDERSTEUNING ZORGVERLENERS”
Inleiding

Het  Huis voor Gezondheid is een kleine en dynamische organisatie die streeft naar een efficiënte zorgorganisatie met het oog op een kwaliteitsvol zorgaanbod in Brussel, in het bijzonder voor de Nederlandstalige patiënt in Brussel. Hiertoe biedt het Huis voor Gezondheid ondersteuning aan (organisaties van) zorgverleners  die in de context van een multiculturele hoofdstad toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg willen bieden.

Het Huis voor Gezondheid is het aanspreekpunt voor de Nederlandskundige zorg in Brussel. We ontwikkelen instrumenten, adviezen, sympsoia, workshops… voor zorgprofessionals. We leggen ons toe op het aantrekken en behouden van Nederlandskundige zorgverleners in Brussel (en De Rand),  ondersteunen de zorgverleners in het aanbieden van integrale zorg en stimuleren multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners. (strategisch plan 2016-2020).

JOUW ROL IN DE ORGANISATIE

Als Stafmedewerker ‘Zorg voor Talent, doelgroepen met een migratieachtergrond’ en ‘Ondersteuning zorgverleners’ voer je werkzaamheden uit die gelinkt zijn aan een drietal hoofdthema’s:

 • Je volgt initiatieven en werkgroepen op gelieerd aan het thema Cultuursensitieve Zorg.
 • Je werkt binnen team ‘Talent’ aan de toeleiding van volwassen studiekiezers met een migratieachtergrond naar de Brusselse zorgsector. Dit door het opzetten van projecten in samenwerking met VDAB en Actiris, het geven van workshops, …
 • Je volgt administratief en inhoudelijk de activiteiten van de Brusselse vzw ‘Bzorgt’ op. Bzorgt is een beroepskring van Nederlandskundige thuisverpleegkundigen.
COMPETENTIES

Diploma: bachelor of master, bij voorkeur in medisch of paramedische opleiding en / of in beleid van gezondheidszorg. 

Specifieke competenties:

 • Kennis hebben van de organisatie van de gezondheidszorg;
 • Affiniteit hebben met de Brusselse grootstedelijke superdiversiteit;
 • Affiniteit hebben met het thema cultuursensitieve zorg;
 • Brede kennis hebben van Brussel, de doelgroepen en het gezondheidssysteem;
 • Goede kennis hebben van het (Brussels) zorg-opleidingsaanbod;
 • Het kennis hebben van de Brusselse social-profit inschakelingssector is een troef;
 • Notie / kennis van vzw – administratie (i.k.v. Bzorgt ondersteuning), of bereid zijn hier kennis in te vergaren;
 • Vaardig zijn in het leggen en onderhouden van contacten m.b.t. de drie genoemde hoofdthema’s;

Vormen pluspunt:

 • Ervaring als stafmedewerker in welzijns- of gezondheidszorgorganisatie;
 • Ervaring met cultuursensitieve zorg;
 • Ervaring met social-profit inschakeling.

Technische kennis:

 • Uitgebreide kennis en vlot werken met standaardprogramma's voor PC (Windows, Office, Exchange);
 • Onderhouden van contacten binnen het professioneel netwerk;
 • Ontwikkeling van vormingspakketten, informatiemateriaal, handleidingen, pakketten, gidsen…;
 • Powerpoint presentaties maken en geven;
 • Omgaan met wetenschappelijke literatuur;
 • Opvolgen van beleidsbeslissingen;
 • Vakterminologie correct gebruiken;
 • Kennis van het Frans.

Gedragsindicatoren:

 • Je bent dynamisch en ondernemend;
 • Je bent iemand die snel contacten legt;
 • Je hebt zin voor initiatief en beschikt over sterke organisatorische vaardigheden;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en je functioneert binnen een zelfsturend team;
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig;
 • Je kan analytisch denken: Je bekijkt een probleem in zijn verschillende elementen;
 • Je bent oplossingsgericht;
 • Je werkt planmatig: Je brengt structuur aan in tijd en ruimte en bepaalt prioriteiten bij het aanpakken van taken of problemen, en bewaakt het verloop. Je kan je eigen taken efficiënt uitvoeren zonder hulp van anderen en je stuurt je handelwijze vanuit reflectie bij;
 • Je bent praktisch ingesteld, kan hoofd- en bijzaken onderscheiden;
 • Je bent flexibel en beschikt over een groot leervermogen en leergierigheid;
 • Je bent discreet en behandelt vertrouwelijke informatie als dusdanig;
 • Je bent imagobewust: je kan de impact van je eigen gedrag en voorkomen inschatten;