Buurtwerk Bonnevie (Molenbeek) zoekt buurtwerkcoördinator

U bent hier

24 Aug
Buurtwerk Bonnevie (Molenbeek) zoekt buurtwerkcoördinator
Inleiding

Buurtwerk Bonnevie, een sterk uitgebouwde buurtorganisatie, met traditie, in en met het hart voor Molenbeek, met de focus op buurt en wonen, waarbij bewonersbetrokkenheid wordt gecombineerd met een doorgedreven techniciteit, zoekt een nieuwe buurtwerkcoördinator.

Je functie

Je bent de draaischijf zowel intern, voor diensten, team, bestuurders en vrijwilligers, als extern met bewoners, partners en overheden.

Je ondersteunt bewoners, collega’s en bestuurders bij het projectmatig werken en denken rond buurt en wonen (sociale en duurzame renovatie en het recht op wonen).

Je weet een netwerk rond duurzame buurtontwikkeling te onderhouden en daar waar nodig te versterken. Je doet dit met en vanuit de buurtbewoners.

Je organiseert het interne overleg en beslissingsproces binnen de organisatie en draagt daarbij eindverantwoordelijkheid: administratief en financieel, inzake personeelsmanagement, maar zeker ook op inhoudelijk vlak.

Je verzorgt en bewaakt een constructieve en professionele werksfeer, gebaseerd op een sterke autonomie.

Je profiel

Je bezit een masterdiploma (humane richting of gelijkwaardige ervaring), maar je hebt vooral reeds ervaring opgedaan in een coördinerende functie en hebt meer dan voeling met de non-profitsector.

Je hebt zin om je sterk organisatorische schouders te zetten onder buurtactie en daarbij snel kennis en kunde te verwerven rond grootstad en buurtwerkmethodes, rond sociale renovatie en duurzaamheid en het recht op wonen. Je weet hier rond een gedegen visie te ontwikkelen en daar werkpistes aan te verbinden.

Je houdt er van om in overleg tot breed gedragen, performante en kwalitatieve, actie te komen en deze daar waar nodig en tijdig bij te sturen.

Je bent sterk communicatief, zowel in het Frans als het Nederlands, mondeling en geschreven, waarbij luisteren, analyseren, synthetiseren en ondersteunen tot jouw ‘werkwoorden’ behoren.

Ons aanbod

We verlonen volgens de sectorbarema’s (329.01 - met bijhorende werkvoorwaarden) en bieden een boeiende werkomgeving, een sterk team in een lokaal sterk verankerde organisatie. De organisatie voorziet een overgangsperiode, vanaf januari 2018, met de huidige coördinator.

Maak je interesse kenbaar door je CV over te maken voor 15 september 2017. De eerste selectie gebeurt op basis van dit CV en het gezochte profiel, zonder welk ander persoonskenmerk ook (zoals geslacht, origine, leeftijd,…) in rekening te brengen.

Contact

Tav Marie-Claire Migerode

Buurtwerk Bonnevie – Bonneviestraat 40 – 1080 Molenbeek

Marie-Claire.Migerode@bonnevie40.be - 02 410 76 31 – www.bonnevie40.be