Aksent vzw zoekt coördinerend centrumleider voor bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging

U bent hier

29 Aug
Aksent vzw zoekt coördinerend centrumleider voor bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging
Inleiding

Aksent vzw ontwikkelt lokaal welzijn, gezondheid, tewerkstelling en verbinding in Brussel.

Aksent vzw zoekt op stafniveau een verantwoordelijke voor de operationele werkingen (coördinerend centrumleider) van de lokale dienstencentra Aksent Schaarbeek en Aksent Evere

(Vervangingscontract VT van minstens 3 maanden met mogelijkheid tot verlenging)

Situering functie

Aksent VZW is een organisatie die ouderen en hulpbehoevenden ondersteunt zodanig dat zij langer en op een kwaliteitsvolle manier in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit doet Aksent enerzijds vanuit de lokale dienstencentra die ze uitbaat in Schaarbeek en Evere en anderzijds via het leveren van hulp aan huis op een zeer flexibele en geïndividualiseerde manier.
Aksent vzw is als lokaal dienstencentrum (LDC) actief in de Brabantwijk in Schaarbeek en in de Vredewijk in Evere. Op deze laatste locatie maakt Aksent deel uit van een geïntegreerd woonzorgproject, op de site van het woon-en zorgcentrum Sint Jozef.
In beide dienstencentra worden activiteiten georganiseerd van algemeen informatieve aard, recreatieve activiteiten met het oog op het versterken van het sociale netwerk en vormende activiteiten om de bezoekers te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Er is een onthaal- en ontmoetingsruimte ter beschikking van de gebruikers. Daarnaast biedt Aksent vzw binnen de operationele werking aan kortgeschoolde, langdurig werkzoekenden, werkervaring, opleiding en begeleiding naar een reguliere tewerkstelling. Zo wordt de dienstverlening (logistiek en animatie) in het centrum uitgevoerd door werknemers (9) in een werkervaringstraject van één of twee jaar. Samen met deze werkervaring is er ook een opleidingstraject. De werknemers worden op het eind van hun werkervaringstraject begeleid naar werk.
De verantwoordelijke operationele werkingen zorgt voor de leiding en de organisatie van de werking van de beide LDC’s, coacht de operationeel medewerker en begeleidt een team van 9 medewerkers in een opleidingstraject.
De verantwoordelijke is de verbindende schakel tussen het lokaal dienstencentrum in Schaarbeek en dat in Evere. Hij/zij zorgt voor synergie tussen de beide werkingen en verbindt in diversiteit, rekening houdend met de specificiteit van de beide centra en de bezoekers.
De verantwoordelijke wordt in zijn/haak opdracht bijgestaan door de operationeel medewerker en krijgt de nodige ondersteuning van de directie, de trajectbegeleider en algemene administratieve diensten en de onthaaldiensten van Aksent vzw.

Kerntaken
 • Je volgt de planning en de realisatie van de activiteiten van de LDC’s op, zoals beschreven in het Woonzorgdecreet van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je volgt de kwalitatieve dienstverlening aan de bezoekers op.
 • Je werft je personeel aan en zorgt voor de coaching en opvolging op de werkvloer.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de planning en uurroosters van het personeelsteam van beide LDC’s.
 • Je volgt mee de budgetten van de LDC’s op.
 • Je neemt diverse administratieve taken op.
 • Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen.
 • Je bouwt netwerken uit en zet samenwerkingsverbanden op met relevante partners: o.a. de partners op de woonzorgcampus in Evere en Maison Biloba in Schaarbeek.
 • Je staat in voor de rapportage van de werking.
Profiel
 • Je hebt een visie op ouderenzorg in een grootstedelijke context.
 • Je hebt enige affiniteit met ouderen en hulpbehoevenden.
 • Je hebt een zicht op de problematiek van kortgeschoolde werkzoekenden.
 • Je hebt leidinggevende en ondernemende kwaliteiten.
 • Je bent sociaal, contactvaardig en communicatief.
 • Je kan gestructureerd en planmatig werken.
 • Je kan oplossingsgericht en creatief denken en handelen.
 • Je kan omgaan met conflicten en hierop adequaat reageren.
 • Je kan vlot zelfstandig èn in teamverband werken.
 • Je kan je zowel mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Nederlands en Frans.
 • Je hebt enige kennis van de Brusselse zorgcontext/sociale kaart of kan je er snel in inwerken.
 • Je draagt Brussel een warm hart toe.
 • Je beschikt (bij voorkeur) over een diploma prof. bachelor of master in een sociaal/pedagogische/ richting.
Interesse en meer info

Indien geïnteresseerd, stuur dan je CV en motivatiebrief tegen 15 september naar Daisy Scholts, directeur: coordinator@aksentvzw.be of naar Aksent vzw t.a.v. directie, Liedtsstraat 27-29 te 1030 Schaarbeek. Vermoedelijke startdatum 4 oktober.

Meer info bij Daisy Scholts 0486 97 19 08.
Aksent vzw verloont volgens functie en verantwoordelijkheden, PC 329.01, startbarema B1B.
Werkplek : Aksent Schaarbeek Liedtsstraat 27-29, 1030 Schaarbeek en Aksent Evere Marnestraat 89, 1140 Evere