Jobaanbiedingen

U bent hier

11 Oct
EVA zoekt 60% projectverantwoordelijke BAOBAB (eventueel uitgebreid naar 80%) met max. 10 jaar anciënniteit voor onmiddellijke indiensttreding

Sinds 1995 is EVA een sociale ontwikkelaar binnen de sociale economie. EVA heeft tot doel sociale innovatie tot stand te brengen. EVA realiseert voorbeeldprojecten die innovatief inspelen op sociale noden, die solidariteit in diversiteit in praktijk brengen en die werk, inkomensverhoging en ontplooiingsmogelijkheden genereren. Bij deze heeft EVA specifieke aandacht voor gender en diversiteit.
EVA ontwikkelt o.a. initiatieven die de socio-professionele integratie van kansengroepen bevorderen
EVA valoriseert de opgebouwde kennis en ervaringen, draagt deze actief uit, zowel binnen als buiten haar netwerk. In dat kader kan de vereniging haar steun verlenen, opleiding en begeleiding bieden, uitwisseling organiseren en deelnemen aan actie-onderzoeken ifv een meer solidaire samenleving.
Meer info op www.vzweva.be

28 Sep

De functie coördinator in het labo is gecombineerd met een deelopdracht als medisch laboratoriumtechnoloog.

28 Sep

Onze organisatie

Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen creatieve en duurzame antwoorden op (hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen, voor en met mensen die door de mazen van het net zijn gevallen, en al dan niet samen met andere partners.

Onze waarden
Durf, originaliteit, duurzaamheid, respect en solidariteit.

Activiteiten van de Overmolen vzw

19 Sep

Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant vzw zorgt 7 dagen op 7 voor meer dan 10.000 patiënten. Dit
realiseren we dankzij de inzet en de gedrevenheid van meer dan 850 medewerkers. Om onze
patiëntgerichte en professionele dienstverlening verder uit te bouwen, kijken wij uit naar (m/v).

15 Sep

Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen creatieve en duurzame antwoorden op (hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen, voor en met mensen die door de mazen van het net zijn gevallen, en al dan niet samen met andere partners.

15 Sep

Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen creatieve en duurzame antwoorden op (hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen, voor en met mensen die door de mazen van het net zijn gevallen, en al dan niet samen met andere partners.

8 Sep

Je komt als projectmedewerker/ onderzoeker terecht in het onderzoeksproject DiversElderlyCare, voor een cultuursensitieve dementiezorg in Brussel. In dit project worden Brusselse ouderen met dementie van Marokkaanse, Turkse en Italiaanse origine gedurende drie jaar gevolgd, doorheen hun dementietraject. Tevens wordt het perspectief van de mantelzorger en de professional bij dit dementietraject belicht. Jouw taak is om Brusselse ouderen en mantelzorgers (onder andere van Italiaanse origine) te betrekken bij het project en om deze families te volgen gedurende drie jaren.

5 Sep

Wil je terecht komen in een warme organisatie waar je met goesting blijft werken? Dan is een job bij Familiehulp iets voor jou!

Jouw taken als Coach :

29 Aug

Aksent vzw ontwikkelt lokaal welzijn, gezondheid, tewerkstelling en verbinding in Brussel.

Aksent vzw zoekt op stafniveau een verantwoordelijke aanvullende thuishulpdienst - voltijds vervangingscontract (duur 6 maanden)

29 Aug

Aksent vzw ontwikkelt lokaal welzijn, gezondheid, tewerkstelling en verbinding in Brussel.

Aksent vzw zoekt op stafniveau een verantwoordelijke voor de operationele werkingen (coördinerend centrumleider) van de lokale dienstencentra Aksent Schaarbeek en Aksent Evere

(Vervangingscontract VT van minstens 3 maanden met mogelijkheid tot verlenging)

Pagina's