Jobaanbiedingen

U bent hier

12 Dec
vzw Conectar - Tweetalig Medewerker

Ons gezondheidssysteem staat voor grote uitdagingen : afname van de kwaliteit, veroudering van de bevolking, stijging van de kosten en gebrek aan personeel. In de thuiszorg zijn deze uitdagingen zelfs nog groter.

Onze traditionele organisatie van het sociale zekerheids- en zorgsysteem heeft haar limieten. We moeten dan ook dringend nieuwe, vernieuwende wegen inslaan om er voor te zorgen dat de mensen, en in het bijzonder de bejaarden, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen wanneer ze dit wensen ongeacht of ze zorgafhankelijk zijn, financiële problemen hebben, in een onaangepaste omgeving of in een achtergestelde wijk wonen.

CONECTAR vzw ontwikkelt een macroscopische ondersteuning voor de spelers op het terrein en fungeert als tussenschakel met de overheden met de bedoeling strategieën uit te werken die het mogelijk maken deze uitdagingen aan te gaan. Hierbij wordt de zorgvrager (de klant) in een holistische visie centraal geplaatst.

Een macroscopische benadering veronderstelt dat er gewerkt wordt op het niveau van de inter-institutionele samenwerking op het Brussels grondgebied, rekening houdend met de Brusselse specifieke context. Deze macroscopische opdracht omvat:

  • Een mobiliserende rol om een platform uit te werken waarin op zijn minst de gezondheidssectoren, bijstand aan personen en huisvesting worden geïntegreerd. Ook de privésector moet hierbij worden betrokken.
  • Een ondersteunende en promotierol voor alle multidisciplinaire initiatieven die bejaarden toegang verlenen tot de meest aangepast zorg.
  • Een rol om een antwoord te bieden aan de mobiliteitsproblemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Een rol als tussenschakel voor de overheden
5 Dec

C A R E - T E A M is een groep van 4 zelfstandige thuisverpleegkundigen werkzaam in regio Anderlecht en omstreken.

21 Nov

Dienstencentrum De Rotonde vzw (voormalig Lokaal dienstencentrum De Zeyp) organiseert diensten en activiteiten voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte in Ganshoren met de bedoeling dat zij zo lang mogelijk thuis in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en hun integratie in de gemeenschap behouden of bevorderd wordt. We huizen onder één dak met het gemeenschapscentrum De Zeyp en werken nauw met hen samen.

21 Nov

Het medisch huis bestaat sinds 40j ,is gelegen in het oude Molenbeek en heeft een lage drempel. Het is een multicultureel huis in een voornamelijk kansarme buurt.
Het voornaamste objectief is mensen te helpen op psychosociaal,educatief en administratief gebied.

14 Nov

LD3 vzw is een waardengedreven collectief van drie lokale dienstencentra en een project sociale economie. De organisatie bouwt participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten opdat iedereen succesvol ouder wordt. Succesvol ouder worden betekent dat iedere oudere op actieve wijze vormgeeft aan zijn/haar leven. Het gaat over de optimalisatie van kansen en mogelijkheden met betrekking tot gezondheid, participatie en fysieke, financiële en sociale zekerheid met als doel de levenskwaliteit te verbeteren.

7 Nov

Wie zijn wij? Medikuregem is een wijkgezondheidscentrum in Kuregem (Anderlecht). Het team bestaat uit huisartsen, verpleegkundigen, diëtiste, maatschappelijk werker, psychologen, gezondheidspromotor, diabetes-educator, vroedvrouw en administratief- en onthaal medewerkers. Wij werken in het forfaitair betalingssysteem. Toegankelijkheid en multidisciplinair samenwerken staan centraal in ons zorgconcept. Gezondheid is meer dan enkel een individuele en curatieve aangelegenheid. Daarom bouwen wij ook een preventieve en buurtgerichte werking uit.

11 Oct

Sinds 1995 is EVA een sociale ontwikkelaar binnen de sociale economie. EVA heeft tot doel sociale innovatie tot stand te brengen. EVA realiseert voorbeeldprojecten die innovatief inspelen op sociale noden, die solidariteit in diversiteit in praktijk brengen en die werk, inkomensverhoging en ontplooiingsmogelijkheden genereren. Bij deze heeft EVA specifieke aandacht voor gender en diversiteit.
EVA ontwikkelt o.a. initiatieven die de socio-professionele integratie van kansengroepen bevorderen

28 Sep

De functie coördinator in het labo is gecombineerd met een deelopdracht als medisch laboratoriumtechnoloog.

28 Sep

Onze organisatie

Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen creatieve en duurzame antwoorden op (hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen, voor en met mensen die door de mazen van het net zijn gevallen, en al dan niet samen met andere partners.

Onze waarden
Durf, originaliteit, duurzaamheid, respect en solidariteit.

Activiteiten van de Overmolen vzw

19 Sep

Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant vzw zorgt 7 dagen op 7 voor meer dan 10.000 patiënten. Dit
realiseren we dankzij de inzet en de gedrevenheid van meer dan 850 medewerkers. Om onze
patiëntgerichte en professionele dienstverlening verder uit te bouwen, kijken wij uit naar (m/v).

Pagina's