Disclaimer & gebruiksvoorwaarden

U bent hier

Inleiding: 

Auteursrecht en recht van de producent van een databank
De site www.zorgzoeker.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Huis voor Gezondheid vzw de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Huis voor Gezondheid vzw. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen
De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Zorgzoeker, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Huis voor Gezondheid vzw.

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Huis voor Gezondheid vzw besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Huis voor Gezondheid vzw kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Huis voor Gezondheid vzw kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Huis voor Gezondheid vzw kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Wet op de privacy
De meeste informatie op www.zorgzoeker.be kan geraadpleegd worden zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. In sommige rubrieken vragen wij echter wel contactgegevens teneinde je op de hoogte te kunnen houden van nieuwsberichten of je een antwoord te kunnen formuleren op vragen. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992, en de aanpassing hierop van 11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bovendien heb je toegang tot je persoonsgegevens en mag de juistheid ervan geverifieerd worden. Je hebt de mogelijkheid om eventuele onjuistheden in verband met de persoonlijke gegevens te laten verbeteren. Huis voor Gezondheid vzw behoudt zich het recht het privacybeleid te wijzigen mits iedereen hiervan op de hoogte te stellen op de website of via de nieuwsbrief.