Dementie

U bent hier

Dementie in België

In België leven vandaag zo’n 165.000 mensen met dementie. Daarvan wonen er, al dan niet omringd door familie en vrienden, ongeveer 65% thuis. Als gevolg van de stijgende levensverwachting, we worden nu eenmaal allemaal ouder, zal de groep mensen met dementie en hun omgeving alsmaar toenemen.

Het expertisecentrum dementie

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de negen regionale expertisecentra dementie, waaronder brOes, plaatsen dementie in de samenleving op de agenda om de kwaliteit van het leven van mensen met dementie en hun omgeving te behouden en te verbeteren. Dit doen ze door het samenbrengen en uitbouwen van expertise, in samenwerking met andere actoren in het werkveld.

Het expertisecentrum ontstond vanuit de nood aan informatie en begeleiding van iedereen die geconfronteerd wordt met dementie. Onze dienstverlening richt zich tot iedereen die vragen heeft waar men bij de bestaande organisaties en hulpverlening geen antwoord vindt. Vanuit een emancipatorische visie versterken we de omgeving van de persoon met dementie door samen te zoeken naar gepaste antwoorden op de noden die zich stellen. Dit doen we door: informatieverstrekking, deskundig advies, vorming, ondersteuning en versterking van het sociale netwerk, doorverwijzen naar anderen diensten en organisaties. Het versterken van de deskundigheid op vlak van dementie bij bestaande organisaties en hulpverleners is essentieel. Daarnaast worden de lacunes in het huidige aanbod gesignaleerd aan de overheid.

ECD brOes is er voor personen met dementie en zij die voor hen zorgen: de persoon met dementie en zijn/haar familie, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden uit de thuiszorg, de ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, geheugenklinieken, dienstencentra, vrijwilligers in de zorg.

Opleiding tot referentiepersoon dementie – Asse

Een referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener in de zorgsector, die zich engageert om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen. In het voorjaar van 2013 start een nieuwe opleiding tot referentiepersoon dementie. Voor geïnteresseerden uit Brussel, die zich in de eigen werksetting willen engageren om de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen, vindt de cursus plaats in Asse. Info & contact via broes@dementie.be

Brussel heeft 4 geheugenklinieken

In de geheugenkliniek kan je terecht voor diagnostiek, behandeling en advisering voor volwassenen met cognitieve stoornissen, gaande van lichte stoornissen tot gevorderde dementiesyndromen. De oorzaken van de klachten zijn zeer divers. Het kan gaan om normale ouderdomsverschijnselen, tekenen van een beginnende dementie, lichamelijke aandoeningen, depressie of andere psychiatrische aandoeningen. Een snelle onderkenning van de klachten biedt de mogelijkheid van vroegdiagnostiek. De differentiaaldiagnostiek tussen een normaal verouderingsproces, een mild cognitief probleem, een beginnend dementiesyndroom, posttraumatische cognitieve klachten en emotionele stoornissen is daarbij uiterst noodzakelijk voor een verdere optimale behandeling en begeleiding van de patiënt en zijn omgeving.

Vermissingsprotocol

Meer dan tien procent van de 1477 geopende dossiers door de cel Vermiste Personen van de federale politie in 2010 gaat over mensen met dementie (151 personen). Dit is een stijging van bijna 8 procent ten opzichte van 2009. Het goede nieuws is dat de meesten onder hen wel teruggevonden worden, maar het betekent in termen van politiewerk een factor waar steeds meer rekening dient mee gehouden te worden in een samenleving die veroudert. Eurostat voorspelt immers dat over 50 jaar een kwart van de bevolking 65 of ouder zal zijn.
De politiezone Hekla ontwikkelde, in samenspraak met de zorgsector (expertisecentra dementie, woonzorgcentra, ziekenhuizen, …) een protocol dat mensen met dementie - en bij uitbreiding ook mensen met dwaalgedrag - snel moet terugvinden bij vermissing. Het boekje ‘Als het dan toch misgaat’ beschrijft het protocol. Ook iets voor Brussel?

Nood aan contact met andere familieleden en mantelzorgers?

Wil je een luisterend oor en wil je ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers en familieleden? Dan kan je ook terecht bij de familiegroepen van de Alzheimer Liga. Zij zijn te bereiken via secretariaat@alzheimerliga.be of telefonisch via 014 43 50 60

De weg kwijt

Op initiatief van het Kenniscentrum Mantelzorg en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werd de informatie voor mantelzorgers van mensen met dementie gebundeld in het boekje ‘De Weg Kwijt. Wat mantelzorgers zeker moeten weten over dementie’. In dit boekje vind je meer achtergrondinformatie over dementie en de gevoelens van mantelzorgers. Daarenboven krijg je tips mee over ‘eerste hulp bij dementie’ en een overzicht van waar je als mantelzorger terecht kan voor hulpvragen. Dit boekje kan je bestellen via broes@dementie.be of via telefoon 02 771 72 00

Meer informatie

Voor meer informatie en ondersteuning kan je terecht bij ECD brOes en de andere regionale expertisecentra dementie in Vlaanderen. Hun contactgegevens vind je hier. Andere informatie vind je ook op www.omgaanmetdementie.be

Je kan hen contacteren via broes@dementie.be of via het telefoonnummer 02 778 01 70.

Interessante websites

www.dementie.be
www.omgaanmetdementie.be
www.vergeetdementie.be