Alcohol en drugs

U bent hier

Niet zo onschuldig als het lijkt

Recreatief druggebruik, alcohol drinken: nog al te vaak beschouwen mensen het als onschuldig. Maar gebruik van drank, drugs en pillen kan wel degelijk een grote negatieve invloed hebben op iemands leven. Niet alleen op dat van de gebruiker zelf trouwens. Ook ouders, zoons en dochters, partners, vrienden en collega’s worden ermee geconfronteerd. Ze hebben vragen, twijfels en bezorgdheden. Daarom is het belangrijk om genoeg en correcte informatie te hebben over verdovende middelen en om te weten wat te doen als het fout gaat, bij uzelf of bij iemand in uw omgeving. Waar kunt u terecht voor informatie, advies en begeleiding? Hieronder verschillende pistes op een rij.

Informatie en advies

Hoe blijf ik een niet-gebruiker?

Over cannabisgebruik bestaan veel misverstanden én de foute perceptie ‘dat iedereen gebruikt’.  Op de website van de drugslijn wordt die foute perceptie rechtgezet. Jongeren krijgen er ook tips zodat ze stevig in hun schoenen staan als er in hun omgeving cannabis wordt gebruikt.

Kennistests

Kent u de effecten en de risico’s van drugs? Is alles wat vrienden vertellen wel correct? Bij De Druglijn kunt u kennistests doen over cannabis, cocaïne, XTC en alcohol.

Vragen stellen

U kunt ook gewoon De Druglijn contacteren met al uw vragen, volledig anoniem. Dat kan via e-mail, via chat, telefonisch (078 15 10 20) of via skype op www.druglijn.be. Liever een face to face contact voor uw vragen en advies? Dan kunt u altijd terecht bij het onthaal van CAW Mozaïek, Gretrystraat 1, 1000 Brussel, tel.: 02 227 02 00.

Feedback op uw gebruik

Als gebruiker kunt u zelf anoniem zelftests doen over alcohol en cannabis. Die tests helpen u om in te schatten hoe riskant uw gedrag is. Na de test krijgt u onmiddellijk het resultaat met een aanbeveling voor uw gebruik. Geïnteresseerd om de test te doen? Surf naar www.druglijn.be en klik door naar ‘Aan de slag’.

In Brussel werken Logo Brussel, CGG Brussel en CAW Mozaïek intensief samen rond preventie van middelengebruik. Ze staan scholen, CLB’s, jeugdcentra en andere verenigingen bij als ze een drugs- en alcoholbeleid willen uitwerken. Ze geven ook advies en vorming op maat.

Cannabiscampagne Vlaamse overheid

Begin november 2013 lanceerde de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een cannabiscampagne. Doelgroepen zijn jongeren van 14 tot 17 jaar, ouders van deze jongeren en jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar. De bedoeling is om de perceptie dat ‘iedereen gebruikt’ bij te stellen en het maatschappelijk debat over de risico’s van gebruik aan te moedigen. In het kader van deze campagne vindt u op www.laatjenietvangen.be enkele ludieke quizvragen die u uitdagen om uw kennis over cannabis bij te schaven. De site leidt u verder naar de relevante informatie op de website van De Druglijn. Bij deze campagne horen ook affiches en lesmappen voor scholen, jeugdwerk en bijzondere jeugdzorg. Meer informatie daarover krijgt u bij Logo Brussel.

Hulpverlening

Sinds enkele jaren bestaan er verschillende online zelfhulpprogramma’s. Die richten zich uitsluitend op volwassen gebruikers (+18) van drugs of alcohol die hun gebruik riskant vinden en daar iets aan willen doen. Maar deze tests zijn ook zinvol voor anderen: voor gebruikers die nog twijfelen, voor gebruikers die al gestopt zijn en die terugval willen voorkomen, of voor gebruikers die teruggevallen zijn.

www.cannabishulp.be
http://www.druglijn.be/aan-de-slag/cannabis.aspx
http://www.druglijn.be/aan-de-slag/cocaine.aspx
www.alcoholhulp.be

De online tests en zelfhulpprogramma's zijn niet bedoeld als vervanging van professionele hulpverlening. Ze zijn ook niet zomaar geschikt voor iedereen. Voor sommige gebruikers zal deze online aanpak niet gepast zijn of niet volstaan. Zij worden dan ook aangemoedigd om verder te gaan en contact op te nemen met hulpverleners.

Bent u ongerust over uw eigen drug- of drankgebruik? Dan kunt u ook altijd raad vragen aan uw huisarts om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een dienst voor gespecialiseerde hulp, afhankelijk van uw noden: ambulante hulp in een CGG (centrum geestelijke gezondheidszorg) of een opname, als de ernst van de situatie dat vereist.

Zo zijn CGG Brussel, deelwerking Houba en CGG Ahasverus verantwoordelijk voor ambulante zorg voor personen met een afhankelijkheid en middelengebruik. Het CGG heeft een multidisciplinair team van sociaal assistenten, psychologen en psychiaters die de begeleiding op zich nemen.

Wat kunt u als huisarts of hulpverlener doen?

De tests en zelfhulpprogramma's kunnen ook perfect worden gebruikt voor hulpverlening. Zo kunt u als eerstelijnshulpverlener bijvoorbeeld een patiënt of cliënt aanmoedigen om een test te doen of om het zelfhulpprogramma te volgen. Tijdens een volgende consultatie bespreekt u de test of het programma dan met de patiënt of cliënt.

Alcohol- of druggebruik is nog altijd een moeilijk onderwerp om aan te snijden: in welke mate mag u als hulpverlener opmerkingen geven over gebruik? Wanneer en hoe kunt u het best iets zeggen over iemands gebruik? De preventiewerkers van het CGG geven opleidingen en advies over signalen van gebruik en hoe u ze kunt herkennen. Zo leert u hoe u alcohol en drugs kunt aankaarten op een niet-bedreigende manier, of wat u kunt doen als u zich zorgen maakt over iemands gebruik.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u terecht bij CGG Brussel, deelwerking Houba, Houba de Strooperlaan 136, 1020 Laken. Voor meer informatie over dienstverlening en vormingen: 02 478 90 90 of preventieAD@cgg-brussel.be

Voor de Vlaamse Rand rond Brussel kunt u een beroep doen op de preventiewerkers van CGG Ahasverus: Muurveld 38, 1730 Asse - preventieAD@ahasverus.be.

Daarnaast bestaan er specifieke vragenlijsten en methodieken voor huisartsen, verpleegkundigen en thuiszorg, OCMW, CAW …

Een van de methodes voor huisartsen is de Me-Assist. Met deze webtoepassing kunnen huisartsen op een eenvoudige manier inschatten hoe problematisch het gebruik van hun patiënten is. Het instrument begeleidt huisartsen om de juiste vragen te stellen over middelengebruik, om de antwoorden van de patiënt te interpreten en om er gepast op te reageren. Domus Medica biedt huisartsen een LOK-vorming aan, begeleid door een huisarts en een CGG-preventiewerker, om de artsen vertrouwd te maken met deze nieuwe methodiek. Voor meer informatie: 03 425 76 63 of info@domusmedica.be

Steun voor de omgeving

Ook de familie en de naaste omgeving lijden vaak onder het gebruik. Velen hebben al dikwijls geprobeerd om de persoon te helpen, maar ze merken dat ze maar een beperkte invloed hebben. CGG Brussel heeft een werking uitgebouwd om de familieleden van personen met een alcoholprobleem te ondersteunen. Meer informatie vindt u op de nieuwspagina van de website van CGG.

Meer informatie over middelengebruik en verslaving

CGG-Brussel, deelwerking Houba
Houba de Strooperlaan 136 1020 Laken Tel.: 02 478 90 90 preventiead@cgg-brussel.be

PZ St. Alexius Grimbergen
Grimbergsesteenweg 40 1850 Grimbergen Tel.: 02 270 93 30

CGG Ahasverus
A. Demaeghtlaan 51 1500 Halle Tel.: 02 356 99 30

VAD, Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen
Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel 02 423 03 33